021-88974541 021-88392512
کتابخانه کالاکس 2 در 4

کتابخانه کالاکس 2 در 4

نام مدل: ikea - ایکیا

GERSBY

GERSBY

نام مدل: IKEA

قفسه کتاب گرسبی 180×60

BILLY

BILLY

نام مدل: IKEA

قفسه کتاب بیلی 202×28×80 در سه رنگ.

قفسه کتاب 3 کشو

قفسه کتاب 3 کشو

نام مدل: HEMNES

جنس: چوب درخت کاج ، ارتفاع: 197 سانتی متر ، پهنا: 37×90 سانتی متر
قفسه کتاب

قفسه کتاب

نام مدل: BORGSJÖ

فاصله قفسه ها قابل تنظیم ، ارتفاع: 181 سانتی متر ، پهنا: 42×75 سانتی متر
قفسه کتاب

قفسه کتاب

نام مدل: BILLY

فاصله ی قفسه ها قابل تنظیم ، ارتفاع: 106 سانتی متر ، پهنا: 28×40 سانتی متر
قفسه کتاب سفید

قفسه کتاب سفید

نام مدل: BILLY

فاصله ی قفسه ها قابل تنظیم ، ارتفاع: 106 سانتی متر ، پهنا: 28×80 سانتی متر
قفسه کتاب قهوه ای تیره

قفسه کتاب قهوه ای تیره

نام مدل: FINNBY

فاصله ی قفسه ها قابل تنظیم ، ارتفاع: 1.8 متر ، اندازه:24×60 سانتی متر
قفسه دیواری

قفسه دیواری

نام مدل: LACK

قابل استفاده به صورت عمودی یا افقی ، ارتفاع: 190 سانتی متر ، پهنا: 28×30 سانتی متر
قفسه کتاب

قفسه کتاب

نام مدل: LAIVA

ابعاد محصولات
عرض: 62 سانتی متر
عمق: 24 سانتی متر
قد: 165 سانتی متر
حداکثر. قفسه / بار: 15 کیلوگرم
موجود در یک رنگ
شلف سفید لک 26*110

شلف سفید لک 26*110

نام مدل: IKEA

فریم سفید STUVA

فریم سفید STUVA

نام مدل: IKEA

جا کتابی قهوه ای تیرهBILLY

جا کتابی قهوه ای تیرهBILLY

نام مدل: IKEA

سایز 202×28×80

شلف لک 110 مشکی

شلف لک 110 مشکی

نام مدل: IKEA

شلف سفید

شلف سفید

نام مدل: IKEA

شلف قرمز

شلف قرمز

نام مدل: IKEA

شلف کوچک مشکی

شلف کوچک مشکی

نام مدل: IKEA

شلف لک 110 قهوه ای

شلف لک 110 قهوه ای

نام مدل: IKEA

شلف لک 110 سفید

شلف لک 110 سفید

نام مدل: IKEA

شلف لک مربع سفید

شلف لک مربع سفید

نام مدل: IKEA

دی ان ان evoq