021-88974541 021-88392512
میز تحریر رو میزی

میز تحریر رو میزی

نام مدل: ALEX

قیمت: 4,290,000 ریال
تبدیل میزهای ساده به میز تحریر ، پهنا: 27×120 سانتی متر
میز تحریر

میز تحریر

نام مدل: LAIVA

قیمت: 1,900,000 ریال
ارتفاع: 72 سانتی متر ، پهنا: 50×70 سانتی متر
میز تحریر

میز تحریر

نام مدل: MICKE

قیمت: 3,900,000 ریال
ارتفاع: 75 سانتی متر ، پهنا: 50×73 سانتی متر
دی ان ان evoq