021-88974541 021-88392512
لیوان شفاف

لیوان شفاف

نام مدل: POKAL

حجم: 350 میلی لیتر ، Dishwasher-safe
زیر لیوانی 8 تایی

زیر لیوانی 8 تایی

نام مدل: GROGGY

جنس: استیل ضدزنگ ، اندازه: 8×8 سانتی متر
آبی

لیوان پله ای

نام مدل: SKOJA

حجم: 310 میلی لیتر ، Dishwasher-safe
فنجان و نعلبکی 6 تایی

فنجان و نعلبکی 6 تایی

نام مدل: DINERA

حجم: 180 میلی لیتر ، جنس: سرامیک ، Microwave-safe ، Dishwasher-safe
Mug

Mug

نام مدل: DINERA

حجم: 350 میلی لیتر ، جنس: سرامیک ، Microwave-safe ، Dishwasher-safe
کرم

لیوان بزرگ

نام مدل: POKAL

جنس: سرامیک ، حجم: 400 میلی لیتر ، Microwave-safe ، Dishwasher-safe
لیوان نوشیدنی

لیوان نوشیدنی

نام مدل: OANVÄND

حجم: 630 میلی لیتر ، Dishwasher-safe
لیوان نوشیدنی

لیوان نوشیدنی

نام مدل: POKAL

حجم: 200 میلی لیتر ، Dishwasher-safe
لیوان مشبک

لیوان مشبک

نام مدل: BYIG

حجم: 380 میلی لیتر ، Dishwasher-safe
لیوان ساده

لیوان ساده

نام مدل: DIOD

حجم: 450 میلی لیتر ، Dishwasher-safe
لیوان رنگارنگ

لیوان رنگارنگ

نام مدل: MURKLA

جنس: شیشه ، حجم: 230 میلی لیتر ، Dishwasher-safe
پارچ مدرج

پارچ مدرج

نام مدل: FLÄCKIG

حجم: 1 لیتر ، Microwave-safe ، Dishwasher-safe
جام 6تایی [White Wine]

جام 6تایی [White Wine]

نام مدل: SVALKA

ارتفاع هر جام: 18 سانتی متر ، حجم: 250 میلی لیتر ، Dishwasher-safe
جام 6 تایی [Red Wine]

جام 6 تایی [Red Wine]

نام مدل: SVALKA

ارتفاع هر جام: 18 سانتی متر ، حجم: 300 میلی لیتر ، Dishwasher-safe
لیوان بلند طرح دار

لیوان بلند طرح دار

نام مدل: SNÖFINT

ارتفاع: 16 سانتی متر
ماگ بلوری

ماگ بلوری

نام مدل: TECKEN

لیوان رنگارنگ

لیوان رنگارنگ

نام مدل: UTFÖRA

حجم: 230 میلی لیتر
جنس: شیشه
لیوان 6 تایی بزرگ

لیوان 6 تایی بزرگ

نام مدل: GODIS

حجم: 400 میلی لیتر ، Dishwasher-safe
لیوان 6 تایی کوچک

لیوان 6 تایی کوچک

نام مدل: GODIS

حجم: 230 میلی لیتر ، Dishwasher-safe
ماگ

ماگ

نام مدل: FÄRGRIK

جنس: سرامیک ، Microwave-safe ، Dishwasher-safe
لیوان 6 تایی بزرگ

لیوان 6 تایی بزرگ

نام مدل: VÄNLIG

حجم: 480 میلی لیتر ، Dishwasher-safe
پارچ بلوری

پارچ بلوری

نام مدل: VÄNLIG

پارچ سرپوش دار

پارچ سرپوش دار

نام مدل: JÄMKA

لیوان ماگ آیدیل

لیوان ماگ آیدیل

نام مدل: IDEELL

لیوان 6 تایی متوسط

لیوان 6 تایی متوسط

نام مدل: VÄNLIG

حجم: 330 میلی لیتر ، Dishwasher-safe
لیوان 6 تایی کوچک

لیوان 6 تایی کوچک

نام مدل: VÄNLIG

حجم: 220 میلی لیتر ، Dishwasher-safe
لیوان بلور طرح دار

لیوان بلور طرح دار

نام مدل: GODIS MIX

لیوان بلور طرح دار

لیوان بلور طرح دار

نام مدل: GODIS MIX

لیوان بلور طرح دار

لیوان بلور طرح دار

نام مدل: GODIS MIX

جام پایه بلند

جام پایه بلند

نام مدل: SVALKA

6 عدد در هر بسته ، حجم: 150 میلی لیتر ، Dishwasher-safe
لیوان بلور طرح دار

لیوان بلور طرح دار

نام مدل: GODIS MIX

کمیت بسته بندی: بسته 6 میکس
لیوان

لیوان

نام مدل: REKO

کمیت بسته بندی: بسته 6
لیوان دسته دار

لیوان دسته دار

نام مدل: IKEA 365+

لیوان شیشه ای

لیوان شیشه ای

نام مدل: KROKETT

طرح صورتی

لیوان دسته دار

نام مدل: GODTA

لیوان بلور

لیوان بلور

نام مدل: GODIS

لیوان دسته دار

لیوان دسته دار

نام مدل: HURRIG

جنس: سرامیک با لعاب رنگی ، حجم: 250 میلی لیتر ، Microwave-safe ، Dishwasher-safe
استکان

استکان بلور

نام مدل: POKAL

لیوان بلوری

لیوان بلوری

نام مدل: BRUKBAR

ابعاد محصول
ارتفاع: 12 سانتی متر
حجم: 27 CL
لیوان ماگ سبز

لیوان ماگ سبز

نام مدل: IKEA

دی ان ان evoq